Басейни за вграждане - препоръки за монтаж

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ВКОПАН МОНТАЖ НА БАСЕЙН GRE


Освен специализираната гама за вкопаване БАСЕЙНИТЕ GRE са предназначени за надземен монтаж. При спазването на определени изисквания тези модели също могат да бъдат вкопани изцяло или частично. Производителя Manufacturas GRE, SA няма да носи отговорност за щети, причинени от сглобяването и причиняването на дефект в случай на неправилно вкопаване на басейна, поради което препоръчваме да се свържете със специалист ПРЕДИ извършването такова инсталиране.
Преди да извършите каквито и да е работи или изкопи на терена се уверете дали не е необходимо да уведомите Кметството или съответната институция и разберете необходимо ли е издаването на разрешителни за тази работа.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Теренът на който ще инсталираме, трябва да е ТВЪРД И УСТОЙЧИВ. Не се извършва ВКОПАН монтаж на басейн в мека или подвижна почва. Изберете слънчева зона близо до канализация, водоснабдяване и достъп до електричество където НЕ преминават комунални връзки (водопровод, газ, електропровод), По възможност изберете място на завет и без дървета (листата замърсяват басейна). Никога НЕ инсталирайте под електропровод. Не забравяйте, че филтриращата система трябва да бъде поставена на нивото на дъното на басейна.

ЗАПОМНЕТЕ: 1000 ЛИТРА вода = 1 м³ = 1000 кг.


ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

  • Избор на мястото, на което ще се инсталира басейна. Ако басейнът ви е кръгъл диаметърът на изкопа трябва да превишава с 1 метър диаметъра на вашия басейн. Ако басейнът ви е овален, той трябва бъде с 1 метър по-дълъг и 2 метра по-широк.
  • ИЗКОП: При определяне разположението на изкопа вземете предвид мястото на скимера и възвратната клапа, както и къде ще бъде стълбата и филтъра. Дълбочината следва да бъде с 15 см повече от височината на вашия басейн. (Ако вашият басейн е висок 1,20 м → дълбочината трябва да бъде 1,35 м).
  • ПЛОЧА: Въпреки, че не е напълно задължително препоръчителна е направата на бетонна плоча с армираща мрежа с дебелина 10-15 см, която да е напълно гладка и равна. За да не повредите водосъдържателя (линера), поставете отгоре изолиращ материал с дебелина 10 mm максимум.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН  МОНТАЖ

  • Сглобете басейна, следвайки инструкциите в упътването (сякаш действате на повърхността), като използвате за свръзките твърда или полутвърда PVC тръба или маркуч. Напълнете басейна с вода.
  • Поставете 20-30 мм изолация (експандиран полистирол) от външната страна на стената на басейна.
  • Обзидайте стената на басейна по периметъра и с бетонни блокчета тип коминно тяло, без да е необходимо да ги запълвате с бетон. Дълготрайността и стабилността на басейна ще зависи от тази операция, тъй зида ще предпази басейна от възможни свлачища.
НИКОГА не оставяйте басейна БЕЗ ВОДА освен за кратки периоди при почистването му!!!

ПОДДРЪЖКА НА БЕЗОПАСНОСТТА

Трябва редовно да проверявате дали басейнът е в перфектно състояние:

- Водосъдържателят (линер) да е почистен;
- Правилна връзка на маркучите;
- Добре ли е монтирана стълбата;
- Коректно ли работи системата за филтриране.

В допълнение поне веднъж седмично проверявайте количеството хлор и pH , на водата в басейна и се опитайте да ги приведете към техните оптимални нива, за да имате чиста, бистра и дезинфекцирана вода.


ЗАЗИМЯВАНЕ

След като изтече летният сезон трябва да пристъпите към зазимяване на басейна:

  • ВИНАГИ оставяйте басейна пълен с вода, с добавен химикал за зимата, покрит със зимно покривало
  • Намалете нивото на водата на 5 см под скимера и затворете възвратната клапа с капачка доставена ви с филтъра.
  • Изключете филтърната система и я съхранявайте на сухо и чисто място.

ВИНАГИ ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ДЕТАЙЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ИНСТАЛИРАНЕТО НА БАСЕЙНА.


НЕ ПРИЕМАЙТЕ ТЕЗИ КРАТКИ СЪВЕТИ КАТО ЗАМЕСТИТЕЛ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

Богомил Баев

Богомил Баев

Bulgaria, Sofia