Първоначално третиране на водата в басейна

Първоначално третиране на водата в басейн след зимният сезон


Правилната поддръжка на вашия басейн ще ви гарантира чиста и здравословна среда за вашето забавление и релакс. По своята същност плувните басейни от всякакъв размер са отлично място за бързо размножаване на микроорганизми. Някои от тях са рискови за здравето, докато други са по-скоро безобидни. Стандартната поддръжка на басейна не отнема много време, но понякога клиентите имат много и основателни въпроси за това как третират първоначално водата в басейна и как да го поддържат и почистват след това.

Защо третираме водата в басейна

Замърсената вода не е просто неприятна гледка, тя носи със себе си различни проблеми. Замърсителите се дължат на комбинация от фактори – басейнът се замърсява както от къпещите се, така и от околната среда, особено ако е на открито. Прах, листа, полени и т.н. стават благоприятна среда за развитие на микроорганизми, които са храна за бактерии и водорасли.

Третираме редовно водата в басейна, за да осигурим бактерицидно действие и неутрален състав на водата. Филтрацията и химичното третиране са двата основни метода, които се използват комбинирано при поддръжка на басейни.

Какво трябва да знаем за състава на водата в басейна

рН е водородният показател на водата, указващ нивото на нейната киселинност или алкалност. За плувни басейни нивото на рН трябва да е в диапазона ± 7,0-7,5. Причината за това е, че приблизително в тези граници pH е най-благоприятно за очите и кожата.

Препарати и дозировка за поддържане на басейн

Сред най-често използваните препарати за подготовка и поддръжка на басейн са хлорсъдържащи препарати, алгициди и коагуланти.

Коагулантът (флокулант, избистрител) е препарат, който има за цел уедряване на дребните частици, които минават през филтриращата система с цел по-лесното им почистване от дъното на басейна. Резултатът е по-чиста и бистра вода. Употребява се в концентрации от 1 л/100 м³ на седмица.

Алгицидите са препарати против водораслите, които се образуват в басейните. Тези водорасли се развиват за кратко време когато е топло. Употребяват се при първоначалното пълнене на басейна в първоначална концентрация от 2л на 100 м³ вода, след което се прилагат по половин литър на 100м³ вода регулярно (ежеседмично).

Регулирането на рН на водата е от голямо значение за правилното действие на използваните препарати. Хлорните препарати действат оптимално при ниско рН, докато например коагулантите са активни при по-високи стойности. Редовната дезинфекция на водата в басейна предотвратява разпространението на вируси и бактерии.

Хлорни препарати

Хлорсъдържащите препарати и/или таблетки са най-популярният и достъпен начин за оптимална хигиена и безопасност на водата в басейна.

При първоначално и шоково хлориране на басейна се ползва т.нар. „бърз“ хлор , който има бързо и ефективно, но краткотрайно действие.

За регулярна (ежеседмична) поддръжка на водата се ползват таблетки и препарати, съдържащи бавен хлор или комбинирани мултифункционални таблетки с хлор, алгицид и коагулант.

Внимание! При високи дози хлорът може да е опасен за здравето. Винаги се придържайте към указанията от производителя на препарата, както и препоръчаните от фирмата производител продукти и концентрации. Ориентировъчната доза за регулярно хлориране на басейн 200 грама (обикновено = на 1 таблетка) хлор на 20 м³ вода всяка седмица.

Процедура за първоначално третиране на водата в басейн

1. Проверете изправността на филтриращата система
2. Направете първоначално шоково хлориране с препоръчан препарат в съотношение  15 гр. на м³ вода. Добавете препарата в скимерите или в компенсаторния резервоар
3. Проверете нивото на рН, коригирайте до 7,0 - 7,5 със съответния препарат
4. Добавете алгицид в концентрация 2 литра за 100 м³ вода
5. Добавете коагулант в концентрация 1.5 литра за 100 м³ за първоначално третиране.
6. Поддържайте състоянието на водата ежеседмично – очаквайте повече по темата в блога на PoolSpot!

Иван

Иван

Bulgaria, Sofia