Регулярно поддържане на водата на басейна

Подръжка на водата в басейн

Какво е необходимо за поддръжка на басейн

Един от първите въпроси на нашите клиенти касаят именно поддръжката на басейните. Скъпо ли е да поддържаш басейн през активния сезон, как се съхранява инсталацията през зимата, колко време отнемат рутинните сервизни дейности, какви препарати са безопасни за използване, по-трудно ли е да поддържаш голям басейн...

В зависимост от големината и конструкцията на басейна, почистването и поддръжката му ще ви предпазят от негативните последици от замърсяванията на водата. Не подценявайте тази превенция!

Водата в басейна е своеобразна затворена система, при която прясната вода, която постъпва се пречиства от филтриращата система. Въпреки това водата в басейна застоява бързо и без поддръжка тя бързо ще бъде замърсена и ще стане благоприятна среда за развитието на разнообразие от микроорганизми, водорасли и др. Имайте предвид, че pH на водата се следи и контролира постоянно. Този показател може бързо да се промени при горещини или веднага след дъжд.

Механична и химическа поддръжка на басейна

Рутинната поддръжка на вашия басейн се състои от механичен и химически етап. Механичното почистване се прави от съответната филтрираща система, докато химичното третиране на водата се прави по план в зависимост от обема на басейна.

Разбира се, понякога се налага и ръчна работа – събиране на листа, почистване и поддръжка на повърхности и др. В PoolSpot ще откриете и специализирани роботи за басейн, които са програмирани да почистват дори и труднодостъпни части под вода.

Когато става въпрос за поддръжка на басейн с препарати, точните указания и най-добрите практики зависят както от големина, конструкцията и натовареността на употреба, така и от различни фактори като околната среда, атмосферните условия, температурата и др. Винаги се придържайте към указанията, дадени от производителя на вашия басейн.

Как да поддържаме водата в басейна

Ето няколко базови насоки за това как да поддържате водата и басейна в оптимално работно състояние:

1. Редовно следете нивото на рН (7,0 - 7,5) на водата – ежедневно по време на активно ползване.

2. Редовно следете нивото на свободния остатъчен хлор във водата (концентрации от 0.5-2 г./м3) – ежедневно по време на активно ползване. Нивото на свободния остатъчен хлор във водата може да се поддържа с таблетки бавен хлор или мултифункционални таблетки със съдържание на хлор (1 т. за 20м3 на 1 седмица). Може да ползвате и бавен хлор гранулат в концентрации 3 г. за м3 всекидневно.

3. Веднъж седмично прилагайте алгицид (2.00 л./100м3 шоково третиране и по 0.5л/100м3 седмично) за предпазване от позеленяване на водата.

4. Веднъж седмично прилагайте коагулант (1.5 л./100м3 шоково третиране и по 0.5л/100м3 седмично) за бистра и прозрачна вода.

5. Веднъж седмично почиствайте филтъра на помпата и съдържателитена скимерите.

6. Всекидневно премахвайте листа и замърсявания от повърхността на басейна.

7. Следете нивото на водната линия и при допълване на басейна с вода винаги проверявайте нивото на рН и другите химикали.

8. Извън сезона продължете да третирате водата докато температурите спаднат под 15°C, когато басейнът се зазимява.

Химически препарати за басейни

На пазара съществуват много и различни по концентрация препарати, които като съдържание в голямата си част са базирани на едни от най –популярните и използвани дезинфекциращи съединения - хлор и бром.

Безспорно най-популярни са хлорсъдържащите препарати. Хлорът е познат като ефективен, универсален и проверен във времето дезинфектант. Ще го откриете в различни варианти - на таблетки, гранули, както и в течно състояние (за автоматизирани дозиращи системи). Хлорът може да бъде бързо или бавно разтворим. „Бързият“ хлор се използва за първоначалното или „шоково“ третиране на водата в басейна. „Бавният“ хлор се прилага с поддържащо действие за предотвратяване на помътняване, потъмняване, зеленясване  на водата.

В света на басейните бромът се прилага за дезинфекция както на джакузита, така и на други малки и големи сглобяеми и стационарни басейни, в които се поддържа постоянно висока температура. Високата температура означава по-висока стойност на киселинността (pH), а бромът е познат с високата си ефективност в голям диапазон.

Винаги подбирайте препаратите за вашия басейн спрямо указанията на производителя и прилагайте концентрациите в зависимост от обема на съответния басейн.

Иван

Иван

Bulgaria, Sofia